18 Şubat 2010 Perşembe

Inkscape silgi aracı

Silgi aracı nesnelerin tamamını veya bazı kısımlarını silmek için kullanılır. Bu aracın iki modu vardır, dokunma modu ve kesme modu. Dokunma modunda, silgi aracı dokunduğu nesneyi çizimden çıkartır. Kesme modunda ise, silgi aracı geçtiği yerlerdeki nesnelerin dokunduğu bölümlerini siler, nesnelerin bir kısmında etkili olur. Silme işlemi fare tuşu basılı olduğu sürece uygulanmaz, fare tuşu bırakıldığı anda etkili olur.

Kesme modunda, aynen kaligrafi aletinde olduğu gibi bir çizgi belirir ve üzerinden geçtiği nesnelerin tamamını değil, sadece nesnenin üzerinden geçtiği kısmını siler. Bu modun davranışı alışılmış silgi davranışına daha çok benzer. Kesme modu gruplandırılmış nesneler üzerinde çalışmaz. Gruplandırılmış nesnelerde etkili olması için öncelikle grubun içerisine girilmelidir veya gruplanan nesneler çözülmelidir. Yola dönüştürülmemiş şekiller önce yola dönüştürülürler, daha sonra silinirler. Kesme modu tahmin edilebileceği gibi bitmap (jpg, gif, png, vs. uzantılı dosya biçimleri) resimlerde kullanılamaz. Dokunma modu bitmap resimlerde de etkilidir, ancak etkisi bitmap görselin seçilip silinmesi ile aynıdır. Resmin tamamı silinir. Kısacası delete tuşuna basmakla aynı etki elde edilir.Silme aracının kesme modunda ki etkisi
Silme aracının dokunma modunda ki etkisiPDF biçiminde: Inkscape silgi aracı
PNG biçiminde: Inkscape silgi aracı